Promocja karnet w cenie noclegu "freeski"

Ze względu na niepewną sytuację dotyczącą kosztów nośników energii POBYTY W GRUDNIU I MARCU BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ PO STANDARDOWYCH CENACH wg cennika zimowego.