Regulamin Rezerwacji

Regulamin Rezerwacji
1. Rezerwacje Online

a. Klient po wypełnieniu formularza ma możliwość wpłacenia zadatku przez system płatności elektronicznych lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w
momencie wpłaty zaliczki. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.


2. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

a. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę płatnościami elektronicznymi lub standardowym przelewem bankowym, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Ośrodka kartą płatniczą, przelewem w przeddzień przyjazdu bądź gotówką.
b. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
c. W przypadku anulowania pobytu, kaucja rezerwacyjna nie zostanie zwrócona, niezależnie od przyczyny rezygnacji.
d. Klient w przypadku płatności kartą ma możliwość odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni.
e. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Ustalenia Końcowe
a. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
b. Ośrodek oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

4. Dane Osobowe

a. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Ośrodka, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych systemu rezerwacyjnego. Dane te
będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych.
b. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Ośrodek zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie https://agal.com.pl/klauzula-informacyjna
c. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji
usług – w tym operator systemu systemu płatności.
d. Ośrodek i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
e. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.


5. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zgłaszać można na:
agal@agal.com.pl. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi do 14 dni.

6. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

Dane Firmy
Agal S.C. AKZ Ziemczonek
Ul. Zieleniec 50
57-340 Duszniki-Zdrój
NIP: 8831360923